WNĘTRZA KOMERCYJNE

Poznań, 2017

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Iza Domicz, Daria Burlińska (SZARA/studio)

Designing the interiors of the Marathon International office building, we had a number of challenges: the designed area was over 1500m2, we had two months for the creation phase and strict constraints on budget. We also represented the Investor in contact with the general contractor.

We have created an industrial interior corresponding to the energy of the company through colour and contrasts (based on the visual identity of Marathon International). We left open technical ceilings with visible installations. We also used elements of architectural concrete and technical lighting fixtures to make the industrial effect more powerful.

Przy projekcie wnętrz biurowca firmy Marathon International miałyśmy szereg wyzwań: metraż objęty zakresem naszych prac wynosił powyżej 1500m2 , miałyśmy dwa miesiące na etap kreacji oraz bardzo ściśle wytyczony budżet inwestycyjny. Reprezentowałyśmy także Inwestora w kontakcie z generalnym wykonawcą.

Stworzyłyśmy industrialne wnętrze korespondujące z energią firmy poprzez kolor i kontrasty (bazujące na identyfikacji wizualnej Marathon International). Zostawiłyśmy otwarte techniczne sufity z widocznymi instalacjami. Użyłyśmy elementów z betonu architektonicznego oraz technicznych opraw oświetleniowych, żeby wzmocnić industrialny, surowy efekt.

We also designed visual communication inside the building, which not only facilitated navigation, but also became its characteristic element.

We designed monochromatic bathrooms: yellow for women and graphite for men. We introduced greenery to the office rooms by means of custom designed suspended flowerbeds.

Zaprojektowałyśmy również komunikację wizualną wewnątrz budynku, która nie tylko ułatwiła nawigację, ale stała się także jego elementem charakterystycznym.

Zaprojektowałyśmy monochromatyczne łazienki – damskie  w żółtym kolorze, a męskie w odcieniach grafitu. Do pomieszczeń biurowych wprowadziłyśmy zieleń w autorskich podwieszanych kwietnikach.

error: copyrights anlabetzky