WNĘTRZA KOMERCYJNE

Poznań, 2023

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)
friendly office
green office design

Before designing the office interior for Vogue Travel, we analyzed the company’s profile and its customers.The young team wished to work in a place full of friendly atmosphere. This is why we designed a light, white office interior filled with plants, natural fabrics furniture and colourful accents. We decided to expose the company’s logo and values throughout an interior mural.

Projektowanie biura dla Voge Travel zaczęłyśmy od analizy profilu firmy i jej klientów. Młodemu zespołowi zależało na przyjaznej i niezobowiązującej atmosferze w miejscu pracy. Z tą myślą postawiłyśmy na jasne biurowe wnętrze wypełnione roślinami, meblami z naturalnych tkanin i kolorowymi akcentami. Zaproponowałyśmy ekspozycję logotypu oraz wartości marki w postaci muralu.

While arranging the space we dedicated a large part of the office to a lounge area. This is the spot where not only workers can find a balance between work and relaxation but also a place for meeting with clients.

Robiąc aranżację biura sporą część przestrzeni przeznaczyłyśmy na strefę relaksu. Jest to miejsce, w którym nie tylko pracownicy mogą znaleźć balans pomiędzy pracą a wypoczynkiem, ale także przestrzeń do spotkań z klientami.

error: copyrights anlabetzky