WNĘTRZA PRYWATNE

Warsaw, 2021

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)

The couple who bought a ruined villa from the 20’s turned to us for help in designing the kitchen and bathrooms. The aim was to preserve the modernist atmosphere and original elements.

In the kitchen, we created a fully functional space while maintaining the original tissue – the wall separating the pantry. In this way, an interesting kitchen was created, which passes through the wall, ignoring this physical division of the room. We used a combination of terracotta color with terrazzo gray and the addition of wood and glass. We gave up the typical hanging cabinets, thanks to which large windows overlooking the garden were exposed. We also found space for a round, wooden table and two chairs as well as shelves for decorative and functional trinkets.

 

Małżeństwo, które kupiło zrujnowaną willę z lat 20-tych zwróciło się do nas z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu kuchni i łazienek. Celem było zachowanie modernistycznego klimatu i oryginalnych elementów.

 

W kuchni stworzyłyśmy w pełni funkcjonalną przestrzeń z zachowaniem oryginalnej tkanki – ściany wydzielającej spiżarnię. W ten sposób powstała ciekawa zabudowa kuchenna, która przechodzi przez ścianę, ignorując ten fizyczny podział pomieszczenia. Zastosowałyśmy tu połączenie koloru terrakoty z szarością lastryko oraz dodatkiem drewna i szkła. Zrezygnowałyśmy z typowych szafek wiszących, dzięki czemu wyeksponowano duże okna z widokiem na ogród. Wygospodarowałyśmy tu również miejsce na okrągły, drewniany stół i dwa krzesła oraz półki na dekoracyjne i funkcjonalne drobiazgi.

The bathroom on the ground floor is equipped with an original washbasin with a double tap and a top flush. We matched a standing bowl to these elements. We designed the shower zone in architectural concrete, which is a subtle background for other material solutions. The Mrs. Jurek lamp introduces color to the interior, and its continuation can be found in the graphics exposed on the opposite wall and in high skirting boards.

The bathroom on the first floor was created in the vestibule of the bedroom. We have kept the original wooden floor. We have planned a mini bathing room with a wall-mounted bathtub. We were guided by the principle „Less is more” by the German architect Ludwig Mies van der Rohe. Tiles appear here only on the wall with a sink and toilet, where it was necessary to use them, and the remaining walls were left plastered, which gave the bathroom lightness.

Łazienka na parterze wyposażona została w oryginalną umywalkę z podwójnym kranem i górnopłuk. Do tych elementów dopasowałyśmy stojącą miskę. Strefę prysznica zaprojektowałyśmy w betonie architektonicznym, który stanowi subtelne tło dla pozostałych rozwiązań materiałowych. Lampa marki Pani Jurek wprowadza kolor do wnętrza, a jego kontynuację znajdziemy w grafice wyeksponowanej na przeciwległej ścianie oraz w wysokich listwach przypodłogowych.

Łazienka na piętrze powstała w przedsionku sypialni. Zachowałyśmy oryginalną drewnianą podłogę. Zaplanowałyśmy tu mini salon kąpielowy z przyścienną wanną. Kierowałyśmy się zasadą „Mniej znaczy więcej”, autorstwa niemieckiego architekta Ludwiga Mies van der Rohe. Płytki pojawiają się tu jedynie na ścianie z umywalką i WC, gdzie była konieczność ich zastosowania, a pozostałe ściany pozostawiłyśmy tynkowane, co nadało łazience lekkości.

 

error: copyrights anlabetzky