Commercial Interiors

Poznań, 2021

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)

We cooperate permanently with developer designing for them building’s identity and visual communication inside the building. We also do the interior design of the main parts such as staircases and entrance as well as apartments for rent.

Współpracujemy na stałe z deweloperem projektując dla niego identyfikację wizualną budynków oraz komunikację wizualną wewnątrz obiektu. Zakres współpracy obejmował także projekty wnętrz głównych części budynku takich jak klatki schodowe oraz wejście, jak również projekty apartamentów na wynajem.

In the apartments we kept the same palette as in the whole building: white basis with black accents. Despite ceiling slants and unusual angles of walls we designed capacious wardrobes and cabinets making apartments user friendly. Important part of our design was optimalization of materials and solutions to match the investor’s budget.

W mieszkaniach utrzymałyśmy tą samą paletę kolorystyczną, co w reszcie budynku: białą bazę z czarnymi akcentami. Pomimo skosów i nietypowych kątów w pomieszczeniach zaprojektowałyśmy zabudowę na wymiar o dużej pojemności, dbając o praktyczność rozwiązań. Istotną częścią naszego projektu było także zoptymalizowanie materiałów i rozwiązań w dopasowaniu do budżetu inwestora.

error: copyrights anlabetzky