WNĘTRZA KOMERCYJNE

Poznań, 2014-2017

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka
retail design

In the years 2014-2017, we implemented five Activus stores located in Poznań and the surrounding area. We created a completely new image concept for a retail shops with supplements for athletes.

We modernized the logotype and designed an interior of the model store. On this basis further shops were implemented.

W latach 2014- 2017 wdrożyłyśmy pięć sklepów marki Activus zlokalizowanych w Poznaniu i okolicach. Projekt zakładał opracowanie od podstaw koncepcji wizerunkowej dla sieci sklepów z odżywkami dla sportowców.

Zmodernizowałyśmy logotyp oraz zaprojektowałyśmy modelowe wnętrze sklepu, na bazie którego powstały następnie opracowania dla poszczególnych placówek.

We wanted to emphasize that the offer is addressed to two groups of consumers: training people and people who care about health and beauty. The arrangement of two product zones has a scenographic character, referring to associations with the gym and beauty salon. We decided to use graphite colour in the interior, which exposed well various colourful packaging.

Zależało nam na podkreśleniu, że sprzedawane produkty są adresowane do dwóch grup konsumentów: ludzi aktywnych, trenujących oraz osób dbających o zdrowie i urodę. Aranżacja dwóch stref produktowych ma charakter scenograficzny, odwołujący się do skojarzeń z siłownią oraz salonem piękności. Zdecydowałyśmy się na użycie koloru grafitowego we wnętrzu, który dobrze wyeksponował liczne kolorowe opakowania.

error: copyrights anlabetzky