WNĘTRZA KOMERCYJNE

Poznań, 2021

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)
dental clinic design

We designed the interiors of the Piosk Stomatologia dental clinic. Cooperation with the investor began already at the development stage, therefore we had an impact on the shape of all rooms and water, sanitary and electrical installations. The project was demanding, because it required getting to know the specifics of the work of all specialists and how they use their equipment. We paid a lot of attention to adjust the interior to technology constraints. The project was also consulted with industry specialists, which greatly accelerated the implementation and official approvals.

Zaprojektowałyśmy wnętrza kliniki stomatologicznej Piosik Stomatologia. Współpraca z inwestorem zaczęła się już na etapie deweloperskim, w związku z czym miałyśmy wpływ na kształt wszystkich pomieszczeń oraz instalacji wodno-sanitarnej i elektrycznej. Projekt wymagał poznania specyfiki pracy wszystkich specjalistów w gabinetach oraz ich sposobu korzystania z urządzeń. Bardzo dużo uwagi poświęciłyśmy dopasowaniu wnętrza do ciągu technologicznego gabinetu. Projekt był także konsultowany ze specjalistami branżowymi, co bardzo przyspieszyło realizację i odbiór.

In terms of formal means, we focused on a noble and warm combination of materials – walnut veneer, black granite with a warm, pearl shade of walls and tiles with a Calacatta Gold marble pattern.

W zakresie środków formalnych postawiłyśmy na szlachetne i ciepłe zestawienie materiałów – okleiny orzechowej, czarnego granitu z ciepłym, perłowym odcieniem ścian i płytkami o wzorze marmuru Calacatta Gold.

error: copyrights anlabetzky