WNĘTRZA KOMERCYJNE

Poznań, 2016

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)

For the Marshal’s Office of the Wielkopolska Region, we have designed a point for collecting EU applications and a visual communication system inside the building. We focused on creating a cosy and friendly public space for visitors. We designed walls with greenery, with the motif of hexagons (corresponding to logo of EU points), which separate the office part from the reception area. We decided to use moss panels because they are very easy to maintain even in arid air-conditioned spaces.

Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprojektowałyśmy punkt przyjmowania wniosków unijnych oraz przestrzenny system informacji wewnątrz budynku. Chciałyśmy stworzyć przytulną i przyjazną przestrzeń publiczną dla odwiedzających. Zaprojektowałyśmy ją stawiając ściany z zielenią, z motywem heksagonów (znak z logotypu punktów unijnych), które odgrodziły część biurową od stanowisk przyjmowania klientów. Zdecydowałyśmy się na użycie paneli z mchu, ponieważ są bardzo łatwe w utrzymaniu i przyjmują się nawet w suchych, klimatyzowanych przestrzeniach.

In the contour house we located an internet point.

Visual communication system used high totems placed in various locations in the Marshal’s Office.

W konturowym domku ulokowałyśmy stanowisko z dostępem do internetu.

System komunikacji wizualnej oparłyśmy na wysokich totemach, ustawionych w różnych lokalizacjach w urzędzie.

error: copyrights anlabetzky