PRODUKTY

Poznań, 2016

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka

Polyurethane bracelet Morphine is produced in 3D printing technology. The flexibility of the material allows you to change its form, and the layering of printing is used as a visual value. The bracelet has two completely different sides – geometric and organic. The elasticity of the material makes the Morphine adapt to the user and easy to put on and wear.

Poliuretanowa bransoletka Morphine jest produkowana w technologii druku 3D. Elastyczność materiału pozwala na zmianę jej formy, a warstwowość druku jest wykorzystana jako walor wizualny. Bransoletka ma dwie zupełnie różne strony – geometryczną i organiczną. Plastyczność materiału sprawia, że Morphine dopasowuje się do użytkownika, jest wygodna w zakładaniu i noszeniu.

error: copyrights anlabetzky