WNĘTRZA PRYWATNE

Poznań, 2012

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka
modern apartment

The original plan of the apartment had a separate kitchen and a relatively small living room. We reversed the layout, teared down the partitions of two rooms to create a spacious living room with a kitchenette. In this part of the apartment, we used the white walls as a background for original furniture and lighting solutions and for the exhibition of numerous paintings. We used concrete, ash wood and blackboard paint as well as vintage elements purchased at auctions. 

Pierwotny plan mieszkania zakładał osobną kuchnię i stosunkowo nieduży pokój dzienny. Odwróciłyśmy układ, wyburzając ścianki działowe dwóch pokoi, żeby stworzyć przestronny salon z aneksem kuchennym. W tej części mieszkania użyłyśmy bieli ścian jako tła dla autorskich rozwiązań meblowo-oświetleniowych oraz do ekspozycji licznych obrazów. Wykorzystałyśmy beton, drewno jesionowe i czarną farbę tablicową oraz zakupione na aukcjach elementy vintage.  

We based the design of the bathroom on a combination of white and black. We optimized the functional layout by hiding the washing machine in furniture, finding space for two sinks and designing very capacious cabinets.

We kept the bedroom in graphite tones, introducing velour curtains and a characteristic bed. The bedroom also serves as a cinema room – with a screen lowered against the background of the window and a projector hidden behind the wall in the dressing room.

Projekt łazienki oparłyśmy na zestawieniu bieli i czerni. Zoptymalizowałyśmy układ funkcjonalny chowając pralkę w zabudowie meblowej, wygospodarowując miejsce na dwie umywalki oraz projektując bardzo pojemne szafki.

Sypialnię utrzymałyśmy w grafitowej tonacji, wprowadzając welurowe zasłony oraz charakterystyczne łóżko. Sypialnia pełni także funkcję sali kinowej – ze spuszczanym na tle okna ekranem oraz projektorem ukrytym za ścianą w garderobie.

error: copyrights anlabetzky