WNĘTRZA PRYWATNE

Poznań, 2019

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka
eclectic interior

The owners of the house – a young couple with a small child and a cat – like natural materials, original posters and the design of the 50’s.

We offered them to optimize the functional layout on the first floor – enlarging the bathroom and daughter’s room, and on the ground floor we removed the wall separating the living room from the corridor. We decorated the house in an eclectic style, combining various structures and materials, combining contemporary furniture with vintage objects.

Właściciele domu – młoda para z małym dzieckiem i kotem – lubią naturalne materiały, niebanalne plakaty oraz design lat 50-tych.

Zaproponowałyśmy im optymalizację układu funkcjonalnego na piętrze – powiększając łazienkę oraz pokój córki, a na parterze usunęłyśmy ścianę oddzielającą salon od korytarza. Dom urządziłyśmy w eklektycznym stylu, łącząc różne struktury i materiały, zestawiając współczesne meble z obiektami vintage.

We separated the living room from the corridor with a bookcase with plants and inserts of ornamental glass, thanks to which the corridor is better lit and the rooms seem more spacious.

We designed the kitchen with a peninsula on the basis of Ikea furniture, but we added original furniture fronts in hanging cabinets. The structure of their veneer plays with a hexagonal mosaic of white tiles on the wall. In the graphite toilet on the ground floor, behind a sliding door we situated the laundry room.

In the bathroom on the first floor, we reversed the original layout and put the sinks with a large mirror in the best accessible and exposed place, while in the room, in addition to the shower, we designed a comfortable bathtub.

Salon od części korytarzowej oddzieliłyśmy regałem z roślinami ze wstawkami ze szkła ornamentowego, dzięki czemu korytarz jest lepiej doświetlony, a pomieszczenia wydają się większe. Kuchnię z półwyspem zaprojektowałyśmy na bazie mebli Ikea, ale dodałyśmy autorskie fronty meblowe w szafkach wiszących. Struktura ich okleiny gra z sześciokątną mozaiką białych płytek na ścianie.

W grafitowej toalecie na parterze za drzwiami przesuwnymi wygospodarowałyśmy pralnię. W łazience na piętrze odwróciłyśmy pierwotny układ, dzięki czemu umywalki z dużym lustrem znalazły się w najlepiej dostępnym i wyeksponowanym miejscu, a w pomieszczeniu oprócz prysznica zaprojektowałyśmy komfortową wannę.

error: copyrights anlabetzky