PRODUKTY

Poznań, 2011

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Iza Domicz, Maciej Klepacki
lighting design

Lighting design is one of  crucial elements our architects focus on. Not only do we use standard products but we also design bespoke lighting for particular interiors or on request of lighting producers.

Cumulus L and S lamps were created as a result of our fascination with technical materials, how they change their expression as a result of back-lighting. We used a simple gesture of braiding the material, which resulted in decorative forms that look different from each side.

The lamps were produced in the years 2011-2016.

Projekty oświetlenia są jednym z kluczowych elementów, o który dbają nasi architekci wnętrz. Korzystamy nie tylko z gotowych rozwiązań, ale projektujemy także autorskie lampy do tworzonych wnętrz oraz na zamówienie producentów oświetlenia.

Lampy Cumulus L i S powstały w wyniku naszej fascynacji technicznymi materiałami, tym jak zmieniają swój wyraz w wyniku podświetlenia. Użyliśmy prostego gestu zaplecenia materiału, co zaowocowało dekoracyjnymi formami, które wyglądają inaczej z każdej strony.

Lampy były produkowane w latach 2011-2016.

error: copyrights anlabetzky