Private Interiors

Poznań, 2018

DESIGN TEAM: Anna Łabędzka-Klepacka, Daria Burlińska (SZARA/studio)

The owners of this house are a young couple – enthusiasts of travel, sports, cats and cooking. In the center of the open living area, we designed their favorite spot: the social and dining zone, which consists of an industrial table made of white-stained pine boards, connected to a concrete island.
We introduced an openwork, metal-wooden self-supporting staircase, which enlarges the space. We used white and black palette, complemented with white-stained wood.

Właścicielami tego domu jest młoda para – pasjonaci podróży, sportów, kotów i kulinariów. W centrum otwartej przestrzeni salonu zaprojektowałyśmy ich ulubione miejsce: strefę towarzysko-jadalnianą, na którą składa się industrialny stół z pobielonych desek sosnowych, połączony z betonową wyspą.

Wprowadziłyśmy lekkie, ażurowe, metalowo-drewniane schody samonośne, które powiększają optycznie przestrzeń. Kolorystykę wnętrza utrzymałyśmy w tonacji biało-czarnej z elementami bielonego drewna.

On the first floor, we optimized the layout of the partition walls to enlarge the bathroom, find a space for the laundry room and create a comfortable bedroom with a dressing room. Furniture design was mainly based on Ikea systems, enriched with proprietary solutions.

Na piętrze zoptymalizowałyśmy układ ścian działowych, żeby powiększyć łazienkę, wygospodarować pralnię i stworzyć komfortową sypialnię z garderobą. Zabudowy meblowe oparłyśmy na systemach Ikea, wzbogaconych o autorskie rozwiązania.

error: copyrights anlabetzky